REGENERACIÓ DE CICATRIUS FACIALS

Regenera les cicatrius amb cèl.lules mare

En els últims temps la transferència de greix ha demostrat millorar les cicatrius que poden haver aparegut després d’una cirurgia o un traumatisme.

Cirurgia de regeneració de cicatrius mitjançant transferència de greix

En els últims temps la transferència de greix ha demostrat millorar les cicatrius que poden haver aparegut després d’una cirurgia o un traumatisme. Les propietats regeneratives del greix en el que abunden cèl.lules mare han estat demostrades en els últims anys amb uns resultats molt espectaculars.

Tipus d’intervenció

Aquesta cirurgia consisteix en la extracció de greix del propi pacient de la panxa o de la cuixa, processar-lo i transferir-lo a la zona desitjada.

Recuperació

Es realitza sota anestèsia local més sedació endovenosa i el pacient pot marxar a casa el mateix dia.