MENTOPLASTIA

Què és la mentoplàstia?

Per augmentar el mentó o disminuir-lo fem servir una tècnica quirúrgica anomenada mentoplàstia.

Com és el procediment?

Una de les preguntes més freqüents sobre aquesta cirurgia és la de si és dolorosa. La resposta és que no, amb la medicació, les molèsties són mínimes.

Tipus d’intervenció

La realitzem sota anestèsia local més sedació endovenosa, el procediment triga 45 minuts i el pacient pot tornar a casa després de la cirurgia.

Resultats

Els canvis obtinguts amb aquesta cirurgia són molt evidents.