CIRURGIA DE LES ORELLES O OTOPLÀSTIA

Aconsegueix l’harmonia facial

Què és la otoplàstia?

La otoplàstia és una de les intervencions de cirurgia plàstica més comuns en els nens entre 7 i 14 anys d’edat. A part dels nens hi ha molts adults que decideixen sotmetre a aquest procediment per corregir orelles prominents, lòbuls deformes i orelles sense plecs naturals.

Les orelles dels nens es desenvolupen per complet als set anys, edat en què es pot valorar la correcció de les mateixes. Operar molt jove té dos avantatges: una major facilitat de conformació i un benefici psicològic immediat.

Com és el procediment?

Les tècniques varien en funció de l’anatomia general de les orelles, la mesura de cartílag de les mateixes, la pell excessiva en l’àrea circumdant, o el grau de deformitat en altres àrees. Durant el procés d’una de les tècniques més comunes, el cirurgià realitza la incisió a la part posterior de l’orella, per esculpir el cartílag exposat i més tard recol·locar-lo de forma natural. Una altra tècnica consisteix a retirar la pell, i plegar el cartílag cap enrere, sense eliminar-lo.

En els casos d’orella micrótica o micròtia – malformació congènita -, en què les orelles presenten una mida molt menor al normal, o fins i tot l’absència total de la mateixa, cal un procés de construcció total, mitjançant empelts.

Tipus d’intervenció

Se sol posar una anestèsia general per a pacients més joves i una anestèsia local, combinada amb una sedació lleu, per a adolescents i adults.

Cirurgia
1h d’intervenció. Sense ingrés.

Recuperació

Després de la intervenció un pacient jove ha d’estar a repòs durant almenys set dies. Els adults durant els tres primers dies després de la intervenció.