EXPANSIÓ DEL PALADAR QUIRÚRGICAMENT ASISTIDA (SARPE)

Quan hi ha una discrepància transversal del maxil·lar superior, o en altres paraules, hi ha un maxil·lar superior molt estret, hem de realitzar una cirurgia que consisteix a fer uns talls al mig i en els laterals del maxil·lar perquè posteriorment i mitjançant uns aparells d’ortodòncia, aquest maxil·lar vagi eixamplant-se. A aquesta cirurgia en diem SARPE (Surgical Assisted Rapid Palatal Expansió).