LIPOSUCCIÓ DE LA PAPADA
Millora el contorn del rostre

Què és la liposucció de la papada?

És la millor opció per millorar el contorn del rostre. El greix que s’acumula sota la línia de la mandíbula pot ser eliminada a través de la reducció de papada o liposucció de papada.

Tipus d’intervenció

Les incisions produïdes per la cànula són bastant petites, la cicatrització serà immediata. Una liposucció d’aquest tipus no requereix de més de 2 hores.

Cirurgia

2h d’intervenció. Sense ingrés.

Recuperació

Després de la intervenció la majoria dels pacients mostra una enorme satisfacció i per regla general els resultats són molt bons, aconseguint eliminar la papada, estilitzar el coll i aconseguint que el pacient es vegi millor.

Com és el procediment?

És un tractament que sol realitzar-se amb anestèsia local. Es realitza una petita incisió sota de la barbeta, on s’introdueix una petita cànula dissenyada per a aquest tipus d’intervencions. Aquesta cànula s’encarrega d’aspirar tot l’excés de greix.