RINOPLASTIA O CIRURGIA DEL NAS
Resol problemes estètics i funcionals

Què és la rinoplàstia?

La rinoplàstia pot solucionar problemes de mida, amplària, volum, posició de les finestres o perfil del nas, permetent canviar la forma de la punta nasal, millorar l’aspecte de les fosses nasals o corregir asimetries. Des d’un punt de vista funcional, també pot corregir alguns problemes respiratoris, provocats per una desviació de l’envà. Totes les persones que volen sotmetre a aquesta intervenció quirúrgica ho fan tant per motius estètics com per resoldre problemes funcionals.

Tipus d’intervenció

Aquesta tècnica quirúrgica se sol realitzar sota anestèsia general i la durada pot variar, segons la complexitat de la intervenció, entre una i dues hores. Si es tracta d’una rinoplàstia de farciment dura uns quinze minuts i es realitza amb anestèsia local.

Cirurgia

1h-2h d’intervenció. Sense ingrés.

Recuperació

Després d’aquest tipus d’intervenció cal tenir molta paciència per arribar al resultat final. Sol passar que, a causa del embenat o la inflamació nasal, el pacient pugui tenir problemes per respirar pel nas. En el cas de tenir molèsties es poden prendre medicaments per al dolor, antiinflamatoris i descongestionants. El pacient ha d’evitar qualsevol trauma a la zona durant les primeres setmanes després de la cirurgia. El guix o fèrula se sol retirar al cap d’una setmana, disminuint poc a poc la inflamació.